تغییرات ویزای استارت آپ و خود اشتغالی کانادا

 

SUV Updateدر تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴  اداره مهاجرت کانادا به منظور کاهش زمان‌های انتظار تغییراتی را در برنامه های استارت آپ و خود اشتغالی فدرال اعلام کرد که منجر به محدود کردن این روش ها می گردد. این تغییرات از تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ اجرایی می‌شوند.

در این راستا، اداره مهاجرت کانادا تعداد استارت های قابل پذیرش از هر یک از سازمان های منتخب خود از جمله شرکت‌های VC، گروه‌های سرمایه‌گذار Angle و انکوباتور ها را به 10 پرونده در سال کاهش می دهد. این امر می تواند منجر به بررسی های موشکافانه تر در استارت اپ ها شود و انتظارات اداره مهاجرت و سازمان حمایت کننده را از استارت اپ ها افزایش می دهد.

علاوه بر این، اداره مهاجرت کانادا برنامه خوداشتغالی را که مختص هنرمندان و ورزشکاران بود به طور کامل برای پذیرش درخواست‌های جدید متوقف می‌کند تا بر پردازش درخواست‌های موجود تمرکز کند. به دلیل تعداد بالای درخواست‌های ارائه شده برای این برنامه، زمان‌های پردازش به بیش از چهار سال افزایش یافته است.

کانادا در گزارش سال  ۲۰۲۳ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در جایگاه رتبه اول مقصدی جذاب برای بنیان‌گذاران استارتاپ در دنیا قرار گرفت. این رتبه‌بندی‌ بر اساس عوامل مختلفی از جمله دسترسی به سرمایه، نرخ‌های مالیاتی شرکتی، مهارت‌های نیروی کار، اعتبار دانشگاه‌ها و کیفیت زندگی، انجام شده است.

برای واجد شرایط بودن جهت اقدام برای برنامه ویزای استارتاپ، گروه استارت اپ باید از حمایت متعهد یکی از گروه های زیر برخوردار باشند:

1- صندوق سرمایه‌گذاری VC (سرمایه‌گذاری حداقل  ۲۰۰,۰۰۰ دلار کانادا)،

2- گروه سرمایه‌گذار Angle (سرمایه‌گذاریحداقل   ۷۵,۰۰۰ دلار کانادا) یا،

3- انکوباتورها (پذیرش در برنامه شتاب‌دهی آنها)

 

تمامی پرونده هایی که حمایت صندوق سرمایه‌گذاری VCو گروه سرمایه‌گذار Angleرا دارند در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین هر درخواستی که از سوی انکوباتور ها پشتیبانی می‌شود و گزارش سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵,۰۰۰ دلار را دارد نیز در ردیف اولویت بررسی قرار می گیرند.

چنانچه تمایل دارید شرایط شما برای ویزاهای کانادا بررسی شود لطفا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل بفرمایید.