Australia Spouse Visaویزای اسپانسر همسر

 

ویزای همسر مشمول متقاضیانی می شود که با یکی از شهروندان استرالیا و یا مقیمان دایم استرالیا و یا شهروندان نیوزلندی که شرایط اقامت در استرالیا را دارند ازدواج کند. برای این کار همسر باید حمایت مالی متقاضی را قبول کند و به عهده بگیرد. چنانچه به مدت ۲ سال این زندگی ادامه داشته باشد متقاضی می تواند درخواست تبدیل این ویزای موقت به ویزای دایم را بکند. طی مدت اقامت متقاضی در استرالیا وی از حق تحصیل و کار نیز برخوردار می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.