جدول برابریابی زبان انگلیسی و فرانسه در سیستم کانادایی CLB

CLB IELTS TEFبه منظور یکسان سازی سیتم امتیاز دهی برای نمرات آزمون زبان انگلیسی و فرانسه، اداره مهاجرت کانادا حداول برابر یابی را منتشر کرده که نمرات مختلف آزمون ها بر اساس "معیاز سنجش سطح زبان در کانادا" موسم به Canadian Language Benchmark (CLB) امتیاز دهی می گردد. در ادامه می توانید معادل یابی سیستم CLB  را با آزمون های زبان انگلیسی IELTS و فرانسه TEF را به عنوان پرکاربرد ترین آزمون های مورد استفاده در سیستم مهاجرت به کانادا مشاهده بفرمایید.

 

جدول برابر یابی آزمون آیلتس IELTS در سیستم CLB

 

CLB Level
10
9
8
7
6
5
4
Reading
8.0
7.0
6.5
6.0
5.0
4.0
3.5
Writing
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.0
Listening
8.5
8.0
7.5
6.0
5.5
5.0
4.5
Speaking
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.0

 

جدول برابر یابی آزمون TEF در سیستم CLB

CLB Level
10
9
8
7
6
5
4
Reading
263-277
248-262
233-247
206-232
181-205
150-180
121-149
Writing
393-415
372-392
349-371
309-348
271-308
225-270
181-224
Listening
316-333
298-315
280-297
248-279
217-247
180-216
145-179
Speaking
393-415
372-392
349-371
309-348
271-308
225-270
181-224