دعوتنامه های اکسپرس انتری اداره مهاجرت کانادا

 

سیستم انتخابی کانادا که تحت عنوان Express Entry  شناخته شده است به صورت ماهانه برای متقاضیان واجد شرایط که حد نصاب امتیاز مورد نیاز را کسب کرده اند دعوتنامه صادر می کند. این اطلاعات به صورت ماهانه به روز رسانی می شود.