BENEFITS OF LIVING IN CANADA 2زندگی در کانادا چه مزایایی دارد؟

این کشور چه برنامه هایی برای سلامت شهروندانش و رفاه اجتماعی انان در نظر میگیرد؟

کانادا کشوریست که به سلامت شهروندانش بسیاراهمیت میدهد و به همین دلیل دولت برنامه های زیادی را برای سلامت اجتماعی و رفاه حال شهروندان در نظر می گیرد. به جز خدمات مراقبت های پزشکی رایگان و تحصیلات رایگان برای کودکان تا کلاس دوازدهم،دولت کانادا برنامه های رفاه اجتماعی را که در ادامه به ان ها خواهیم پرداخت را هم در به مردم این کشور ارائه میدهد:

بیمه ی بیکاری

شهروندان کانادا حق استفاده از 60 درصد درآمد خود را بعد از این که از کار بی کار شدند خواهند داشت. این در صورتیست که ما قبل از ازدست دادن شغل خود 6 ماه به طور مستمر کار کرده باشند.

یارانه ی رفاه اجتماعی

شهروندان کانادا در صورتی که قادر به حمایت از خودشان از نظر مالی نباشند و یا قادر نباشند شغلی پیدا کنند، می توانند از دولت یارانه دریافت کنند.

طرح های بازنشستگی

مردم کانادا از مزیت استفاده از حقوق بازنشستگی در زمان کهولت سن برخوردارند. سن مشخص شده برای بازنشستگی در کانادا 65 سال است.

بازنشستگی بر اثر کهولت سن

مردم کانادا می توانند از حق بازنشستگی بر اثر کهولت سن استفاده کنند. میزان حقوق بستگی به تعداد سال هایی دارد که در کانادا زندگی کردند. بالاترین میزان این حقوق در صورتی به آن فرد تعلق میگیرد که به مدت 40 سال بعد از سن 18 سالگی در کانادا زندگی کرده باشد، برای هر سال کمتر از این مقدار از میزان کلی حقوق 1/40 ام کاسته خواهد شد.

خدمات مراقبتی از کودکان

دولت فدرال و دولت استانی هر ساله برای هر یک از کودکان کانادایی بودجه ای را قرار می دهند. این بودجه بر اساس در امد والدین کودک در یک ساله گذشته در نظر گرفته میشود.

سیستم اموزش و پرورش

برخورداری از خدمات شایسته در زمینه ی اموزش و پرورش، در حال حاضر از هر چیزی مهمتر تلقی می شود. این بهترین کاریست که می توان برای تضمین اینده ی فرزندان و ایندهی خودتان انجام داد؛ و به همین دلیل تحصیلات تا کلاس دوازدهم در مدارس دولتی کانادا رایگان است.

سیستم سلامت و درمان

کانادا دارای یکی از بهترین سیستم های سلامت و پزشکی در کل دنیاست، عالیترین بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز پزشکی در اکثریت ایالات کانادا یافت می شود. به طور کلی سرویس ها و خدمات پزشکی برای تمامی شهروندان کانادا که تحت پوشش بیمه ی ملی هستند رایگان خواهد بود.

2022-3-6