Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilotمهاجرت و اخذ اجازه ی کار در کانادا از طریق شغل پرستاری خانگی

پرستاران نقش مهمی را در جامعه و اقتصاد کانادا بازی میکنند، به دلیل نرخ پایین زاد و ولد و رشد روز افزون جمعیت سالمند کانادا برنامه های مهاجرتی را مهیا کرده است تا پرستاران بتوانند به این کشور مهاجرت کرده و اجازه ی کار دریافت کنند.

متقاضیان این شغل می توانند از طریق 2 برنامه ی اصلی یعنی Home child care provider pilot و Home support worker pilot اقدام کنند. هر ساله نزدیک به 5 هزارو 500 درخواست مهاجرتی از این طریق موفق به دریافت دعوت نامه می شوند.

در باره ی برنامه ی ارائه دهندگان خدمات مراقبتی از کودکان و سالمندان در منزل

با اقدام از طریق این2 برنامه می توانید اقامت دائم بگیرید مشروط بر این که معیار های لازم را داشته باشید:

 • 24 الی 36 ماه سابقه کار در زمینه ی پرستاری قبل از اقدام برای مهاجرت داشته باشید
 • حد اقل مدرک ایلتس معادل با CLB5 داشته باشید
 • سابقه ی 1 سال تحصیل آکادمیک در کانادا و یا مدرک معادل با لیسانس در خارج از کانادا
 • مدارک تاییید شده ی خود را در زمینه ی پزشکی، عدم سوء پیشینه و ... ارائه دهید

IRCC اطلاعات زیر را در رابطه با تجربه ی شغلی مورد نیاز متقاضیان ذکر کرده است:

 • در 36 ماه قبل از اقدام به ارسال درخواست مهاجرتتان باید 24 ماه کامل سابقه کار تمام وقت در این زمینه داشته باشید
 • کد سابقه ی کاریتان باید در NOC 4411 و یا 4412 باشد
 • تجربه ی کاریتان باید مرتبط با یکی از این 2 برنامه باشد و نمی تواند تلفیقی از هر دوی انان باشد
 • شما باید بتوانید اثبات کنید که شغل فعلیتان با NOC شغلی مورد نظرتان هماهنگ است و تجربه ی شما بیشتر وظایف اصلی شغل مورد نظر را پوشش می دهد
 • نیازی نیست که سابقه کارتان 24 ماه پشت هم باشد اما باید در مجموع 24 ماه سابقه کار را داشته باشید
 • سابقه کار به عنوان والد رضاعی در شرایط سابقه کاری این برنامه ها نمیگنجد

پرستاران با سابقه ی شغلی در NOC4411 می توانند از طریق برنامه ی مراقبت از کودکان در منزل برای اقامت دائم اقدام کنند.

 • شما باید از شخصی که نیاز به کمک و مراقبت دارد از طریق یک موسسه ی حمایتی، پرستاری کرده باشید. محل انجام کارتان می تواند هم در خانه ی شخص کارفرما و یا در خانه ی ششما باشد.
 • نیازی نیست که در خانه ی کارفرما اقامت داشته باشید تا واجد شرایط تلقی شوید
 • تنها کارکنان حمایت از امور خانگی می توانند تحت NOC 4412 واجد شرایط شناخته شوند
 • خدمتکاران خانگی در این دسته قرار نمی گیرند

توجه داشته باشید که افرادی می توانند اجازه ی کار دریافت کنند که در یکی از برنامه های ذکر شده شرکت کرده باشند و در کانادا ساکن باشند.

در صورت تمایل به اطلاع از ارزیابی شرایط خود برای مهاجرت به استرالیا و یا اطلاع از جدید ترین قوانین ویزاهای کاری و مهاجرتی کانادا و استرالیا می توانید فرم ارزیابی رایگان سایت را تکمیل نمایید.

2022-2-13