جدول برابریابی زبان انگلیسی و فرانسه در سیستم کانادایی CLB

CLB IELTS TEFبه منظور یکسان سازی سیتم امتیاز دهی برای نمرات آزمون زبان انگلیسی و فرانسه، اداره مهاجرت کانادا حداول برابر یابی را منتشر کرده که نمرات مختلف آزمون ها بر اساس "معیاز سنجش سطح زبان در کانادا" موسم به Canadian Language Benchmark (CLB) امتیاز دهی می گردد. در ادامه می توانید معادل یابی سیستم CLB  را با آزمون های زبان انگلیسی IELTS و فرانسه TEF را به عنوان پرکاربرد ترین آزمون های مورد استفاده در سیستم مهاجرت به کانادا مشاهده بفرمایید.

جدول برابر یابی آزمون آیلتس IELTS در سیستم CLB

CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0

 

جدول برابر یابی آزمون TEF در سیستم CLB

CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 263-277 393-415 316-333 393-415
9 248-262 372-392 298-315 372-392
8 233-247 349-371 280-297 349-371
7 206-232 309-348 248-279 309-348
6 181-205 271-308 217-247 271-308
5 150-180 225-270 180-216 225-270
4 121-149 181-224 145-179 181-224

 

مطالب مرتبط

انواع ویزا های کانادا

برنامه مهاجرتی استانی ساسکاچوان

حدول تمکن مالی اداره مهاجرت کانادا